DEmark Design Design Excellenece Award 2021
AIR
SURE

ประสิทธิภาพการกรองอานุภาค 99% ใช้งานง่ายใส่สบาย แต่ยังคงความปลอดภัยสูงสุด ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับรูปหน้าคนไทยและชาวเอเชีย

CURE AIR
CAPSULES

  • ประสิทธิภาพการกรองอานุภาค 99%
  • **เมื่อใช้คู่กับ CURE AIR Filter
    (N95 ต้องได้ >95%)**
click for detail

CURE AIR
Filter

  • ประสิทธิภาพการกรองอานุภาค 99%
  • ใช้งานได้นานหนึ่งสัปดาห์ต่อชิ้น
click for detail

ABOUT US

CURE Enterprise เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทางด้านความปลอดภัยทางสุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่มือคนไทย ผลประกอบการประมาณ50% จะถูกนำกลับไปสนับสนุน หน่วยงานวิจัยต่างๆในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพระยะยาวของคนไทย

คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ABOUT US

NEWS

สมาคมนิสิตเก่าวิศวฯ จุฬาฯ สนับสนุนหน้ากาก CUre AIR SURE 1,000 ชุด ให้กับสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สมาคมนิสิตเก่าแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ โดย ศ. ดร.อนงค์นาฏ สมหวังธนโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย และ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ รับมอบการสนับสนุนหน้ากาก CUre AIR SURE จำนวน 1,000 ชุด จากคุณธีระชัย รัตนกมลพร ประธานบริษัท อาร์ยู แอสเซท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

ในวันนี้บุคคลากรโรงพยาบาลเก้าแห่งทั่วประเทศได้รับมอบ CUre AIR SUREไปเพื่อใช้ป้องกันตนเองจากวิกฤตในปัจจุบัน ขอบคุณเครือบริษัทTCP ที่กรุณานำส่งAIR SUREถึงมือเจ้าหน้าที่frontlineในทุกภูมิภาค

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ให้เกียรติรับมอบชุดหน้ากาก CUre AIR SURE จาก รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ ตัวแทนคณะผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ผู้สนับสนุนหน้ากาก CUre AIR SURE จำนวน1,500ชุดให้กับบุคลากร frontline ทั่วประเทศไทย

อ. พญ.วิภาดา ติงธนาธิกุล ตัวแทนภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติรับมอบชุดหน้ากาก CUre AIR SURE จาก รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ คณะผู้วิจัยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ และ ผศ. ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจุฬาฯ ขอขอบพระคุณ คุณนิภานันท์ ชูพจน์เจริญ ผู้สนับสนุนหน้ากาก CUre AIR SURE จำนวน1,500ชุดให้กับบุคลากรทางสาธารณสุขทั่วประเทศ

โรงพยาบาลน่าน รับหน้ากาก CUre AIR SURE จำนวนหกสิบชุดเพื่อใช้ปฎิบัติงานต้านโรค Covid-19

รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าภาควิชา สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง ทัศน์วรรณ รังรักษ์ศิริวร เลขาภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาฯให้เกียรติรับมอบชุดหน้ากาก CUre AIR SURE จาก รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯตัวแทนคณะผู้วิจัย โดยมี รศ. พญ.อรลักษณ์ รอดอนันต์ ร่วมเป็นสักขีพยาน จากการสนับสนุนของคุณ นิภานันท์ ชูพจน์เจริญ เพื่อใช้ในการป้องกันแพทย์และบุคลากรในการรับมือกับ Covid-19

คุณ นิภานันท์ ชูพจน์เจริญสนับสนุนหน้ากากประสิทธิภาพสูง CURE AIR SURE ผลงานนวัตกรรมจากทีมนักวิจัยจุฬาฯ ให้กับกลุ่มงานอายุรกรรมโรงพยาบาลตำรวจจำนวนสามสิบชุด โดย พ.ต.อ. สุรัตน์ ทรงพานิช หัวหน้ากลุ่มงาน อายุรกรรมรับมอบจาก ผศ. ดร. รัฐพล รังกุพันธุ์ จากสถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาฯ ตัวแทนทีมงาน CUre Enterprise

โรงพยาบาลเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ขอขอบคุณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสมอบชุดหน้ากาก CUre AIR SURE จำนวน 50 ชุด แก่โรงพยาบาลเวียงเก่า เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ขณะดูแลผู้ป่วยในสถานการณ์โควิด-19

ขอขอบพระคุณ มูลนิธิใจกระทิง ที่ให้การสนับสนุนเงินทุน 900,000 บาท เพื่อผลิตและนำส่งแผ่นกรอง Filter จำนวน 15,000 ชุด ให้กับบุคลากรสาธารณสุข ที่ใช้งานหน้ากาก CUre AIR SURE ทั่วประเทศไทย

ผลงานการวิจัยและพัฒนาโดยทีมงานจุฬาได้รับรางวัล Good Design Award 2021จากองค์กร JDPประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นหนึ่งในสี่ของรางวัลการออกแบบระดับโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของทีมงานชาวไทยที่สามารถออกแบบและผลิตหน้ากากที่ประสิทธิภาพสูงจนได้รับความยอมรับในเวทีระดับโลก